Najczęściej zadawane pytania

Kiedy jest możliwy powrót do stanu przedoperacyjnego?

Powrót do stanu sprzed operacji należy rozumieć dwojako:

1) Jako możliwość odwrócenia operacji, czyli powrotu do warunków anatomicznych w jamie brzusznej – jest to możliwe tylko po założeniu opaski żołądkowej regulowanej, natomiast nie jest możliwe po innych operacjach bariatrycznych, np. po resekcji rękawowej żołądka, czy po gastric by-passie.

2) Jako powrót do sytuacji sprzed operacji w postaci przyrostu masy ciała i powrotu do wagi jaką chory miał przed zabiegiem, włącznie z konsekwencjami metabolicznymi i nawrotem chorób, które są powikłaniem otyłości. By temu zapobiec, w pierwszej kolejności należy w tym przypadku zintensyfikować leczenie dietetyczne i rozważyć rozpoczęcie leczenia psychologicznego. Bardzo istotna, szczególnie w sytuacji przyrostu masy ciała, jest regularna aktywność fizyczna. Intensyfikacja leczenia zachowawczego w wielu przypadkach jest skuteczna i pomaga pacjentom zapanować nad wagą, lecz gdy to nie pomaga, możliwa jest reoperacja i wykonanie bardziej zaawansowanej procedury bariatrycznej, powodującej silniejszy efekt metaboliczny i restrykcyjny.

Tak zwane operacje rewizyjne są dużo większym wyzwaniem dla chirurga, obarczone są też większym ryzykiem okołooperacyjnym. Z tego powodu warto podjąć leczenie zachowawcze, unikając kolejnego zabiegu chirurgicznego. Jeżeli postępowanie zachowawcze okaże się nieskuteczne, chory po odpowiednim i szczegółowym przygotowaniu będzie wymagał kolejnej operacji bariatrycznej przeprowadzonej przez doświadczony zespół.

 

Czy przy leczeniu otyłości jest potrzebna opieka psychologiczna?

Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna – tak. Współpraca z psychologiem może odegrać znaczącą rolę w leczeniu zachowawczym otyłości, co ma duży wpływ na odchudzanie. Wsparcie psychologa oraz dietetyka pozwala zredukować wagę w odpowiednim zakresie oraz utrzymać osiągnięty efekt.

Konsultacja psychologiczna stanowi również coraz częściej nieodłączny element przygotowania chorego do operacji bariatrycznej. Jej zadaniem jest m in. ocena stopnia zrozumienia, czym jest chirurgiczne leczenie otyłości. Ponadto zadaniem psychologa jest określenie występowania lub braku określonych zaburzeń zachowania w codziennym życiu, zidentyfikowanie słabych i mocnych stron pacjenta, które mogą ułatwić lub utrudnić właściwe leczenie otyłości. Współpraca z psychologiem powinna mieć długotrwały charakter, czasami trwa nawet wiele lat po operacji.

 

Jacy specjaliści zajmują się leczeniem bariatrycznym, a jacy opiekują się pacjentem w okresie pooperacyjnym i rekonwalescencji?

O: Kwalifikacja i przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego powinny się odbywać w zespole wielodyscyplinarnym, którym kieruje lekarz mający doświadczenie w zakresie leczenia i opieki nad chorymi z otyłością olbrzymią. Optymalnie jest to specjalista chirurgii ogólnej, a w przypadku chirurgicznego leczenia otyłości – chirurg bariatra. W skład zespołu powinni wchodzić specjaliści z różnych dziedzin po to, aby możliwie najlepiej przygotować chorego do operacji. Najlepsze wyniki leczenia bariatrycznego osiąga się, jeśli wielodyscyplinarny zespół składa się z następujących specjalistów:

 • internisty,

 • chirurga,

 • anestezjologa,

 • dietetyka,

 • psychologa/psychiatry,

 • pielęgniarki/pracownika socjalnego.

W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy specjalisty z innej gałęzi medycyny, który ma doświadczenie w pracy z pacjentem bariatrycznym. Może to być:

 • diabetolog,

 • kardiolog,

 • hipertensjolog,

 • pulmonolog,

 • endokrynolog,

 • ginekolog-położnik,

 • rehabilitant,

 • laryngolog,

 • stomatolog.

Czy efekt jo-jo jest możliwy?

Ponieważ otyłość jest chorobą przewlekłą, u pewnej części pacjentów po kilku czy kilkunastu latach od operacji pierwotnej zdarza się, iż masa ciała zaczyna ponownie rosnąć. Należy wtedy zintensyfikować leczenie dietetyczne, wdrożyć wsparcie psychologiczne, a jeśli to nie pomaga, do pracy ponownie wkracza chirurg, gdyż możliwe są reoperacje bariatryczne.  Są  to dużo trudniejsze interwencje niż zabiegi pierwotne, w związku z tym wymagają doświadczonego zespołu operacyjnego i dokładnego przygotowania.

Czy płeć ma znaczenie przy operacjach bariatrycznych?

Każdy może zdecydować się na operacyjne leczenie otyłości. Nasza klinika umożliwia przeprowadzanie operacji bez względu na płeć. Wystarczy, że chory chce być operowany, spełnia kryteria kwalifikacji (wskazania do operacji) i w jego przypadku nie wykryto przeciwwskazań do zabiegu. Różnice między płcią z założenia nie mają znaczenia dla kwalifikującego do operacji  bariatrycznych, a są nawet dodatkowe wskazania dotyczące kobiet, które pozwalają zakwalifikować pacjentkę do operacji jak np. bezpłodność żeńska.

Zauważalną śródoperacyjnie różnicę między płcią żeńską a męską, stanowi inna dystrybucja tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet – w jamie otrzewnej znajduje się dużo mniej tłuszczu i zazwyczaj panują wtedy lepsze warunki techniczne do operacji niż u mężczyzn. W związku z tym łatwiej jest wykonać operację, choć zdarzają się sytuacje odwrotne. Z tego powodu zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą decydować się na zabiegi odchudzające.

Z naszych obserwacji wynika też, że kobiety są bardziej zdyscyplinowane i lepiej funkcjonują z opaskami żołądkowymi, ale nie jest to regułą, gdyż leczyliśmy także wielu panów zadowolonych z tej metody operacji.

Ze względów higienicznych oraz komfortu kobiety, optymalnie jest, gdy operacja nie odbywa się w czasie miesiączki. Jednak z chirurgicznego punktu widzenia krwawienie miesięczne nie stanowi przeciwwskazania do zabiegu i nie jest to powód, by zmieniać termin operacji.

 

Czy ciąża jest przeciwskazaniem do operacji?

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy kobieta planuje ciążę, lepiej jest ją rozważyć przed ewentualną operacją, o ile otyłość nie jest powodem bezpłodności. Nie powinno się operować pacjentek w okresie 12 miesięcy poprzedzających prokreację. Operacja bariatryczna i związana z nią szybka redukcja wagi ciała, niedobory pokarmowe, deficyt kaloryczny, i inne wczesne następstwa, mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka w łonie matki, przebieg ciąży, późniejszą laktację, karmienie, itp.

Warto pamiętać, iż  po upływie 24 miesięcy od daty wykonania zabiegu bariatrycznego nie ma przeciwwskazań do zajścia w ciążę. Nie wolno wtedy zapomnieć o suplementacji mikro- oraz makroelementów i witamin. W przypadku opaski żołądkowej, na okres ciąży należy ją poluzować. 

 

Jak wygląda przygotowanie chorego do operacji bariatrycznej?

Jak do każdego zabiegu chirurgicznego, tak również do operacji bariatrycznej należy się odpowiednio przygotować. Lekarz prowadzący podczas konsultacji informuje pacjenta o korzyściach oraz o ewentualnych wadach wybranej metody chirurgicznej, a także o możliwych powikłaniach, które może wywołać chirurgiczne leczenie otyłości.

Przygotowując się do operacji, zalecamy:

 • Konsultację dietetyczną i psychologiczną.
 • Na ogół zaleca się również konsultację internistyczną/kardiologiczną z badaniem USG serca, szczególnie u osób obciążonych kardiologicznie.
 • Regularną aktywność fizyczną, najlepiej 6-8 tygodni przed operacją.
 • Zrezygnować z palenia papierosów na 2 miesiące przed operacją.
 • Bezwzględnie poinformować lekarza na konsultacji przed operacją o przyjmowaniu leków. w szczególności tych rozrzedzających krew.
 • Wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych.
 • Wykonanie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby WZW typu B.
 • Zapisanie się do grup wsparcia.
 • Udanie się na konsultację chirurgiczną po zebraniu całości dokumentacji.

Przed samą operacją zalecamy:

 • Podanie podskórne profilaktycznej dawki heparyny.
 • Stosowanie elastycznych pończoch uciskowych jako profilaktyki przeciwzakrzepowej.
 • Kąpiel i toaletę przed zabiegiem.
 • Profilaktykę antybiotykową okołooperacyjną.
 • Na 6 godzin przed operacją nieprzyjmowanie pokarmów, picie odpowiednio przygotowanych, klarownych płynów (np. preOp)
 • Zupełnie nieprzyjmowanie pokarmów oraz płynów na 2-3 godziny przed operacją ze względu na zalecenia anastezjologiczne.
 • Konsultację anastezjologiczną

Krok po kroku:

 1. Kwalifikacja pacjenta.
 2. Badania lekarskie (laboratoryjne i obrazowe).
 3. Konsultacja z psychologiem i innymi specjalistami.
 4. Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby WZW typu B.
 5. Zalecane jest zapisane się do grup wsparcia.
 6. Pisemna zgoda na zabieg po zapoznaniu się z ryzykiem i korzyściami operacji.

 

Jakie są korzyści z chirurgicznego leczenia otyłości?

Operacje bariatryczne niosą ze sobą bardzo wiele korzyści, nie tylko wpływających na odchudzanie.

Pacjenci mogą się spodziewać − pamiętając, że utrata wagi po zabiegu to kwestia bardzo indywidualna – redukcji otyłości nawet o 80% w stosunku do nadmiernej wagi ciała. Istnieje również spora grupa chorych, którzy powracają do wagi prawidłowej.

Osoby po zabiegach bariatrycznych zyskują lepszą jakość życia, a 5 lat po operacji ryzyko śmiertelności spada aż o 90%.

Chirurgiczne leczenie otyłości redukuje:

 • migreny,
 • depresję,
 • udary mózgu,
 • obturacyjny bezdech senny,
 • astmę,
 • wysoki poziom cholesterolu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • stłuszczenie wątroby,
 • zespół metaboliczny,
 • chorobę refluksową przełyku,
 • cukrzycę typu 2,
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu,
 • torbielowatość jajników (zmniejszenie nadmiernego owłosienia, zmniejszenie zaburzeń miesiączkowania),
 • zwyrodnieniowe i zapalne choroby stawów,
 • dnę moczanowa,
 • zakrzepicę żył głębokich.