Choroby towarzyszące otyłości

Liczne metaanalizy i opracowania naukowe dowiodły, że wraz ze wzrostem BMI rośnie ryzyko występowania powikłań otyłości, w tym również przedwczesnej śmierci.

Wpływ otyłości na długość życia

Otyłość, w zależności od stopnia zaawansowania, wieku osoby otyłej, jej płci oraz rasy, prowadzi do skrócenia życia o 5–20 lat. Co trzecia osoba z otyłością olbrzymią osiągająca BMI powyżej 40 kg/m2 umiera w ciągu 10 lat. W grupie 9 milionów osób objętych badaniem grupy roboczej Prospective Studies Collaboration najmniejsze ryzyko zgonu stwierdzono, gdy wskaźnik BMI wyniósł 22,5–25 kg/m2. Podwyższenie BMI o 5 kg/m2 wiązało się już ze zwiększeniem śmiertelności o 30%.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że w różnych krajach otyłość odpowiada za 10–13% zgonów. W Europie nadmierna masa ciała powoduje śmierć miliona osób rocznie. Około 1 na 13 zgonów mieszkańców krajów Unii Europejskiej spowodowany jest nadmierną masą ciała.  

 

Choroby występujące wśród osób otyłych

Wraz ze wzrostem liczby osób otyłych i poziomu otyłości, rośnie częstotliwość występowania chorób spowodowanych tą ciężką chorobą, takich jak:

  • cukrzyca typu 2,

  • nadciśnienie tętnicze,

  • zaburzenia lipidowe,

  • choroba niedokrwienna serca,

  • obturacyjny bezdech senny,

  • choroba zwyrodnieniowa stawów

  • depresja

  • niektóre nowotwory (rak endometrium, przełyku, jelita grubego, piersi, wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz nerek).

Według danych WHO 35% przypadków choroby niedokrwiennej serca, 55% przypadków nadciśnienia tętniczego oraz aż 80% przypadków cukrzycy typu 2 w Europie wiąże się z występowaniem nadwagi i otyłości. Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją International Diabetes Federation, otyłość brzuszna wraz ze współistniejącymi zaburzeniami lipidowymi, nadciśnieniem tętniczym oraz zwiększonym stężeniem glukozy we krwi upoważnia do rozpoznania zespołu metabolicznego.

 

Wśród licznych powikłań nadwagi i otyłości, coraz częściej wspomina się o negatywnym wpływie tych chorób na sferę psychiki i emocji, a tym samym na jakość życia osób otyłych.