Kontakt

Medicus Clinic

Napisz do nas

Rejestracja na wizytę w centrum
+48 (71) 769 63 96

[email protected]

Rejestracja odbywa się w godzinach 8:00 - 16:00

Medicus Sp. z o.o.
Pl. Strzelecki 24
50-224 Wrocław
NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985,

Rejestracji Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 73 850 zł.