Specjaliści

Specjaliści w walce z Endometriozą

Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. med. Bartosz Katkowski

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z 2008 roku.

W latach 2008-2009 studiował na Uniwersytecie w Bochum. Praktyki zawodowe odbywał w takich państwach, jak Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Pracuje jako specjalista Chirurgii Ogólnej szpitalu SCM S.A. w Polanicy Zdrój, na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, gdzie odbył również specjalizację z chirurgii ogólnej.

Uczestniczy w licznych sympozjach i kongresach naukowych.

Konsultuje pacjentów również w języku angielskim i niemieckim.

Lekarze specjaliści

Pozostali specjaliści